banana-milk-shake-PTCCUJB

Doplněk stravy

Společnost poskytuje na českém a slovenském trhu doplňky stravy, určené k rychlému hubnutí. Ve svém portfoliu nabízejí různé plnohodnotné náhrady celodenní stravy.

VÝCHOZÍ SITUACE

Se společností spolupracujeme od počátku jejich vzniku v roce 2017.

Značku jsme uvedli na trh, což obnášelo kompletní nastavení a naplánování online propagace celého brandu společnosti. Naše poradenství zašlo i dál a díky profesionálním zkušenostem jsme nabízeli i poradenství, jak rozšířit brand i na poli offline propagace.

NÁSTROJE

K využití maximálního potenciálu pro daného klienta byl sestaven plán používaných nástrojů vzhledem ke konkurenčnímu boji v danému segmentu.

Kanál Facebook byl zvolen pro šíření brandu a povědomí – tento kanál v tuto chvíli tvoři 80% obratu.

Kanály Adwords a Sklik byly zvoleny čistě pro výkonostní účel a pokrytí hledanosti výrobku určených k hubnutí.

PODMÍNKY

Na základě dohody s klientem byla uzavřena dohoda o čerpání neomezeného rozpočtu při udržení PNO max. do 40%. Od prvotního spuštění kampaní jsme PNO udrželi do 35%, dnes se pohybuje okolo 20% na všech propagačních kanálech.

REALIZACE

V prvotní fázi byl použit Facebook k oslovení co nejširšího publika, pro získání dostatku relevantních dat k budoucí selekci nejprofitabilnějších publik. Podpora offline eventů a celkové navýšení povědomí o nové značce na trhu.

 

V další fázi došlo na cílení konverzních kampaní za cílem nákupu na publika, která byla určena jako nejvíce výnosná – v této fázi se Facebook přeměnil v nejprofitabilnější kanál.

 

V rámci Adwords se v prvotní fázi optimalizovaly kampaně, aby se pokrylo vyhledávání potencionálních zákazníků za použití relevantních klíčových slov k cílenému publiku spojeným s hubnutím a také aby produkt byl dohledatelný vzhledem k probíhajícím kampaním na Facebooku. Dále bylo využito dynamických reklam ve vyhledávání pro pokrytí nejširšího okruhu vyhledávacích dotazů. Následně se nastavily Google nákupy pro zasažení celého trhu s doplňky stravy. Této strategie a rozložení kampaní se využilo v rámci Skliku a Zboží. U obou kanálu se silně využili remarketingové kampaně a obsahové sitě pro podchycení lidí, kteří nenakoupili a potenciálních zákazníků na tematických webech.

VYHODNOCOVÁNÍ KAMPANÍ – 6 MĚSÍCŮ

V rámci rekapitulace spolupráce od počátku vzniku celého brandu doposud kdy uběhlo 6 měsíců a k přihlédnutí k velice konkurenčnímu segmentu lze konstatovat, že výsledky jsou více než uspokojivé.

  • Přivedené tržby – Z nuly do řádu milionů měsíčně
  • Pokud srovnáme každý následující měsíc s předešlým stále vidíme rostoucí trend zhruba až o 3-5% navýšení obratu každý měsíc při stálém snižování nákladů na marketingové prostředky.
  • V rámci naší efektivně nastavené strategie se pomalu % objednávek z organického prostředí navyšuje, díky tomu se i snižují náklady na reklamu a vzniká prostor v rozpočtu pro oslovení dalších ještě neoslovených segmentů publik.
  • Pokud můžete finálně posoudit spolupráci jak z naší strany tak i ze strany klienta, tak jsme dosáhli oproti předpokládanému výsledku několikanásobného navýšení obratu než bylo stanoveno. Navýšení měsíčního obratu oproti klientovým požadavkům bylo dosáhnuto zhruba o 124% více.

Na tomto grafu lze velmi dobře vidět, kdy byly kampaně na facebooku přetočeny převážně za konverzním účelem a už nepřevládal pouze účel dostat se do povědomí. Je zde i názorně vidět, že tržby ze stálých zákazníků a nikoli za nové zákazníky začíná pomalým, ale jistým tempem narůstat.

Na tomto grafu lze krásně vidět poměr přivedených návštěv v poměru s novými. I v tomto grafu si můžeme povšimnou trendu vracejících se stálých zákazníků. Což je i našim cílem pro daného klienta. Vybudovat stálou základnu klientely s co nejnižšími náklady na propagaci

Sdílet:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email