Jak fungujeme

Ukážeme Vám typickou ukázku naší spolupráce, čím vždy začínáme, na co se zaměřujeme, co můžete očekávat a jakým způsobem reportujeme.

První kontakt

Vše začíná Vaší poptávkou (proklik nebo email), nebo telefonním hovorem našeho marketingového konzultatnta. Během tohoto hovoru domluvíme termín krátké osobní, nebo online schůzky. Náš konzultatnt si na tuto schůzku připraví krátkou analýzu vašich stávajících kampaní,  zamyslí se kde je prostor pro zlepšení, překontroluje funkčnost nastavení marketingu a remarketingu, sestaví soubor otázek pro následnou detailní hloubkovou analýzu.

Setkání

S našimi konzultanty je možné připravit schůzu na osobní bázi (u nás nebo u vás v kanceláři), nebo pomocí zvoleného online nástoje. (Skype, Googlemeet, Facetime..) Během tohoto setkání zjistí náš konzultant základní parametry možné spolupráce jako například cíle kampaně, klientovu uživatelskou znalost marketingového prostředí, finanční dispozice nebo současný stav kampaní. Pro tento krok je nejvhodnější možnosat náhledu do Vašich Google Analytics.

Analýza

Každému klientovi je následně zdarma vytvořena analýza současného stavu, návrh marketingové strategie a cenová rozvaha. Zároveň jsou definovány přesné akční kroky, které jako agentura hodláme v případě spolupráce realizovat. Analýza přesně a srozumitelně určuje slabá a silná místa stávajících kampaní, mapuje konkurenci, vyhodnocuje doposud nasbíraná data, opírá se o tvrdé faktické údaje. Návrh marketingové kampaně definuje prodejní nebo propagační strategii na budoucí období, obsahuje popis zvolených marketingových kanálů s odůvodněním proč byly vybrány, vymezuje cílové publikum i formu sdělení, které mu bude předkládáno. Dává Vám nový pohled na problematiku propagace vaší společnosti a možnost odborné konzultace s odborníky z oboru. Cenová rozvaha stanovuje konkrétní a konečnou částku potřebnou pro realizaci kampaně s ohledem na vaše možnosti a je vedena s ohledem na návratnost investic. Akční kroky přesně stanovují jednotlivé úkony, hodinovou dotaci, potřebná napojení do systému, výměnu prezentačních materiálů. Detailně popisuje exekutivní harmonogram spolupráce.

Nabídka

Všechny tyto informace jsou sestaveny do přehledné prezentace kterou Vám předneseme a spolu s návrhem smlouvy odešleme k následnému prostudování. V případě jakýchkoli dotazů je vám k dispozici náš konzultant marketingu.

Exekutiva

Nad každou kampaní drží dohled jeden z našich manažerů projektu. Ten má za úkol koordinovat proces spuštění kampaně, komunikaci s klientem, předávání materiálů, řídí hladký přechod mezi jednotlivými stádii procesu od zadání zakázky, přes spuštění až po reporting. Je styčným důstojníkem pro komunikaci mezi klientem, ppc oddělením, grafickým oddělením, SEO specialisty, coppywritery a socialguru teamem. Proto je komunikace mezi klientem a naší společností vždy rychlá a přímá.

Reporting

Na konci každého měsíce se schází manažer projektu se svým klientem a reportuje dění za uplynulé období. Nemusíte se orientovat v objemných tabulkách, každý zákrok, výsledky kampaní, odvedená práce i doporučení je komunikováno osobně.

Můžeme poradit? Kontaktujte nás!

Údaje zadané do formuláře budou zpracovány a uchovány v souladu s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů jen a pouze za účelem vyřízení Vaší záležitosti.