ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVOD

Za účelem výkonu své činnosti 2GIS potřebuje shromažďovat a používat určité informace o fyzických osobách, kteří používají služby 2GIS. Tyto osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovávány odpovídajícím způsobem, nezávisle od podoby, ve které jsou sbírány, a od nosičů, na kterých jsou uchovány, ať už se jedná o papírovou podobu nebo elektronickou databázi, což je jednou ze záruk dodržování GDPR.

Tyto Zásady vysvětlují, jaké typy informací zpracováváme a proč to děláme, jak používáme tyto informace a jaká jsou Vaše práva spojená s použitím vašich osobních údajů, včetně informací o tom, jak získat přístup k těmto údajům a jak je aktualizovat.

Pokud v textu Zásad ochrany osobních údajů je zmíněno/uvedeno „2GIS“, „my“, „nás“, „náš“, odkazuje to na společnost 2GIS CZ s.r.o., která je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku v souladu s právní úpravou České republiky a která je zodpovědná za osobní údaje uživatelů podle těchto Zásad.

Slova použitá v těchto Zásadách v jednotném čísle, pokud to kontext umožňuje, mají být považována za zahrnující množné číslo a naopak. Pokud je v těchto Zásadách použit ženský, mužský nebo střední rod, tak se k tomu přihlíží stejně, jako by nebyl žádný rod uveden.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na libovolné použití webových stránek 2GIS umístěných na adrese 2gispraha.cz, dále jen „služby 2GIS“ nebo „služby“, „web“.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují, jak 2GIS může shromažďovat, používat, předávat, uchovávat, chránit a zveřejňovat Vaše osobní údaje jako správce údajů.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou osobou je osoba, která může být identifikována přímo či nepřímo identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo jedním či více faktory, které se vztahují k specifické fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě této fyzické osoby nebo k jeho preferencím.

Nepředpokládáme, že osobní informace zahrnují informace, které byly anonymizovány nebo seskupeny tak, že již nemohou být použity k identifikaci konkrétního jednotlivce, v kombinaci s dalšími informacemi nebo jinak.

3. SHROMAŽDĚNÍ ÚDAJŮ

Shromažďujeme informace, abychom mohli poskytovat nejlepší služby všem našim uživatelům.

Shromažďujeme osobní údaje přímo od uživatelů a z jakéhokoliv zařízení uživatelů (včetně mobilních zařízení), když je používají k tomu, aby použili náš web (cookie), poskytli nám informace ve webových formulářích, včetně osobních identifikovatelných informací, jako je jméno a e-mailová adresa, zúčastnili se chatu s námi nebo spojili se s námi jiným způsobem.

Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

I. Informace, které nám uživatelé poskytují.

 

 • Kontaktní informace

Když klikáte na tlačítko „poptat konzultanta“ nebo „nezávazná konzultace“, abyste nám zanechali požadavek na konzultaci, žádáme Vás o poskytnutí určitých osobních údajů, jako je jméno (k zanechání požadavku mohou uživatelé použit pseudonym, pokud si nepřejí odhalovat svoje skutečné jméno), e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa webových stránek, zejména proto, aby se náš specialista s Vámi spojil pro poskytování našich služeb.

Jelikož je 2GIS expertem na internetový marketing a specializuje se na poskytování konzultací a služeb v digitální oblasti, zakládáme se na dodržení našich oprávněných zájmu při zpracování výše uvedených kategorií údajů.

Tyto kontaktní informace jsou nezbytné pro správný výkon služeb, abychom mohli splňovat svěřené nám zákonné povinnosti a dodržovat naše oprávněné zájmy o schopnost poskytovat a zlepšovat funkčnost našich služeb.

Oprávněné zájmy znamenají zájmy 2GIS v provozování a řízení našeho podniku, abychom Vám mohli poskytnout ty nejlepší služby/produkty a také nejlepší a největší zkušenosti.

II. Informace, které získáváme od interakce uživatelů s našimi službami.

 

Shromažďujeme informace o interakci uživatelů s našimi službami. Tyto informace zahrnují:

 • Protokolové informace

Pokud uživatel používá naše služby, nebo prohlíží obsah, který poskytujeme, automaticky sbíráme a ukládáme určité informace v protokolech serveru na omezenou dobu, avšak v žádném případě ne déle než jeden týden. To zahrnuje mimo jiné: podrobnosti o tom, jak uživatel využívá naše Služby, informace o událostech zařízení, jako, ale ne pouze, nastavení sítě, jazyku, cookies, IP adresy, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo váš uživatelský účet. Používáme protokolové informace pro správu našich služeb a zajišťujeme bezpečnost uživatelského účtu a lepší výkon našich služeb, abychom ochránili zpracované údaje a poskytli uživateli technickou podporu, kde je to potřeba. Tyto informace zpracováváme v souladu s našimi oprávněnými zájmy, nebo pokud je to potřeba, na základě výslovného souhlasu uživatelů a nepředáváme tyto údaje třetím osobám bez jejich souhlasu.

 • Soubory cookies a další podobné technologie

My a naši partneři používáme různé technologie ke shromažďování a ukládání informací, když používáte naše služby, a to může zahrnovat používání souborů cookie nebo podobných technologií s cílem identifikovat Váš prohlížeč nebo zařízení.

Soubor cookie je malá část dat uložená na Vašem počítači. Stejně jako u mnoha webových stránek používáme cookies a podobné technologie ke shromažďování dalších informací o používání webových stránek a k provozování našich služeb. I když většina webových prohlížečů automaticky přijímá cookies, nastavení mnoha prohlížečů může být nakonfigurováno tak, aby snížilo množství cookies, nebo Vás varovalo, že se webové stránky pokouší stáhnout soubory cookies na Váš počítač. Nicméně některé z našich služeb mohou nefungovat správně, pokud zakážete cookies. Pokud váš prohlížeč umožňuje jejich využití, používáme jak cookies relací, tak trvalé cookies, abychom lépe pochopili, jak interagujete s našimi službami, abychom mohli sledovat souhrnné zákonitosti využití, personalizovat a jinak řídit naše služby, zejména například zajistit zabezpečení účtu.

4. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace a záznamy týkající se servisních dat uživatelů budou bezpečně uloženy a budou k dispozici pouze oprávněným zaměstnancům 2GIS, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Osobní informace, pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak, budou shromažďovány po dobu 5 let, nebo pokud je to nutné nebo vyžádané zákonem, a budou odpovídajícím způsobem odstraněny nebo anonymizovány po uplynutí této doby.

5. POUŽITÍ ÚDAJŮ

Používáme informace, které shromažďujeme ve všech našich službách k poskytování, udržování, ochraně a vylepšování, vývoji nových služeb a ochraně nás i našich uživatelů. Požádáme uživatele o souhlas se zpracováním těchto informací před jejich použitím, když je to nutné a předepsané zákonem nebo když je chceme použit pro účely, které se liší od těch, které jsou popsány v těchto Zásadách. Zpracováváme osobní informace na našich serverech.

6. PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme veškeré osobní informace o uživateli za použití právních zásad stanovených v GDPR.

I. Souhlas.

 

Při shromažďování údajů na základě získání souhlasu, zajišťujeme, že uživatel:

 • 603 610 000Jasně rozumí tomu, proč potřebujeme tyto informace;
 • Chápe, na co bude použita a jaké plynou důsledky z toho, že se uživatel rozhodne, že nedá souhlas se zpracováním;
 • Pokud je to možné, poskytuje vyslovený písemný nebo ústní souhlas se zpracováním údajů;
 • Je, pokud je to možné, dostatečně způsobilý, aby poskytl souhlas, a dává ho svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku;
 • Dostal dostatečné informace o tom, proč jsou jeho údaje potřebné a jak budou použity;
 • Je informovaný o právu kdykoliv odvolat svůj souhlas.

Zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu uživatele ve všech případech stanovených zákonem.

II. Oprávněný zájem.

 

V určitých případech automaticky shromažďujeme informace, včetně osobních údajů, o službách, které používáte a jak je používáte, na základě našich oprávněných zájmů. Zejména zpracováváme takové osobní informace jako online identifikátor, soubory cookies, protokolové informace a další.

Tyto informace jsou nezbytné pro správný výkon služeb, abychom mohli splňovat své zákonné povinnosti a dodržovat naše oprávněné zájmy o schopnost poskytovat a zlepšovat funkčnost našich služeb.

Oprávněné zájmy znamenají zájmy 2GIS v provozování a řízení našeho podniku, abychom Vám mohli poskytnout ty nejlepší služby/produkty a také nejlepší a největší zkušenosti.

Používáme oprávněné zájmy jako důvod pro zpracování osobních informací pro následující účely:

 1. Marketingové účely. Chceme se ujistit, že náš marketing je pro Vás přiměřený, proto můžeme zpracovávat informace tak, že Vám ukážeme reklamní inzerce v našich službách přizpůsobené Vašim zájmům.
 2. Ochrana před podvody a dalšími škodlivými činnostmi. Chceme se ujistit v tom, že naše služby jsou bezpečné a chrání uživatele před podvody při provádění činnosti na našich webových stránkách. V této oblasti můžeme provádět výzkumy v oblasti bezpečnosti, posouzení rizik a další akce.
 3. Cíle přímého marketingu. Můžeme zpracovávat osobní informace uživatelů pro propagaci společnosti 2GIS. Přímý marketing zahrnuje použití osobních informací pro komunikaci přímo s osobou za účelem propagace 2GIS. Specialista přímého marketingu může komunikovat s osobou prostřednictvím různých kanálů, včetně telefonní, e-mailové a internetové reklamy.
 4. Analytika. Můžeme použít osobní informace uživatele k odhadu počtu návštěvníků, zobrazení stránek, kliknutí a dalších statistických údajů. K tomu můžeme použít různé analytické služby, které poskytují souhrnné statistiky na základě souborů cookies uživatelů.
 5. Zlepšení služeb. Zpracováváme osobní informace s ohledem na naše oprávněné zájmy při zlepšování našich služeb a jejich funkčnosti. Za tímto účelem můžeme posílat uživatelům servisní nebo pomocné zprávy, aktualizace, bezpečnostní varování a upozornění tykající se uživatelského účtu, a uživatelé mohou nám poslat zpětnou vazbu.

Když zpracováváme osobní informace pro naše oprávněné zájmy, zajistíme, abychom zohlednili a vyvážili jakýkoli (jak pozitivní tak i negativní) potenciální dopad na uživatele, stejně jako práva uživatelů v souladu se zákony ochrany dat. Nepoužíváme osobní informace uživatele pro výkon činností, v nichž Vaše zájmy nebo základní práva a svobody mají přednost před našimi oprávněnými zájmy (pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud zákon nevyžaduje nebo nepředepisuje jinak).

Pokud mají uživatelé jakékoliv obavy ohledně zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, mají právo vznést námitky proti tomuto zpracování.

III. Právní povinnosti

 

Zpracování osobních informací uživatelů je nezbytné pro dodržování našich právních povinností.

IV. Ochrana osobních zájmů subjektu údajů

 

Můžeme uchovávat základní údaje pro identifikaci osoby, která realizovala své právo na odstranění dat, aby se zabránilo dalšímu nevyžádanému zpracování takových osobních informací.

7. TRANSPARENTNOST A VÝBĚR

Lidé mají různé obavy ohledně ochrany osobních údajů. Naším cílem je jasně uvést, jaké informace shromažďujeme, abyste mohli správně zvolit, jak jsou používané.

Připomeneme uživateli, že může také nastavit svůj prohlížeč tak, aby zablokoval všechny soubory cookie, včetně souborů cookie souvisejících s našimi službami, nebo aby určil, kdy jsou cookies nastaveny námi.

Je však důležité si uvědomit, že mnoho našich služeb nemůže fungovat správně, pokud jsou cookies vypnuty. Například, nemůžeme si uchovávat ani jazykové preference.

Data zpracováváme v souladu s následujícími zásadami, které vyžadují, aby osobní údaje:

 • Byly zpracovány legálně a oprávněně a zejména aby nebyly zpracovány, pokud zvláštní podmínky nejsou dodrženy,
 • Nebyly zpracovány žádným způsobem v rozporu s účelem, pro nějž byl dán souhlas se zpracováním,
 • Byly přesné, užitečné a nebyly nepřiměřené ve vztahu k tomuto (těmto) účelu (účelům)
 • Byly přesné a v případě potřeby pravidelně aktualizovány,
 • Nebyly uchovávané déle, než je to nutné,
 • Byly zpracovány v souladu s právy subjektů údajů podle GDPR,
 • Byly bezpečně uchovány správcem osobních údajů, který má odpovídající technické a další prostředky k tomu, aby zabránil neoprávněným nebo nezákonným zpracováním nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních informací.

Prostřednictvím vhodného řízení a přísného uplatňování kritérií a nástrojů pro kontrolu, my:

 • Plně splňujeme podmínky týkající se spravedlivého shromažďování a využívání informací
 • Splňujeme své právní povinnosti, abychom určili účel, pro který jsou informace používány
 • Shromažďujeme a zpracováváme relevantní informace a to pouze v míře nezbytné pro splnění našich provozních potřeb nebo splnění jakýchkoli zákonných požadavků
 • Zaručujeme, že práva lidí, informace o nichž je obsažena v našem systému, mohou být plně realizovány v souladu s GDPR.
 • Provádíme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu osobních informací
 • Zaručujeme, že osobní informace nebudou předávány do zahraničí bez vhodných ochranných opatření
 • Zacházíme s lidmi spravedlivě a poctivě bez ohledu na jejich věk, náboženství, zdravotní postižení, pohlaví, sexuální orientaci nebo etnickou příslušnost při řešení žádostí o poskytnutí informací
 • Máme jasné postupy pro odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

8. PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel může uplatnit jakékoliv z následujících práv:

 1. Právo na získání informací 
  Uživatelé mají právo být informováni o shromažďování a používání svých osobních údajů. Při shromažďování osobních údajů poskytujeme uživatelům informace, skládající se z: účelu zpracování jejich osobních údajů, doby uchovávání těchto osobních údajů a komu budou poskytnuty.
 2. Právo na přístup 
  Uživatelé se mohou obrátit s žádostí o přístup subjektu ke svým osobním údajům v písemné formě. Na tuto žádost máme odpověď do 1 měsíce.
 3. Právo na opravu 
  Pokud jsou osobní údaje uživatelů, které zpracováváme, neúplné nebo nepřesné, mohou uživatelé písemně požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 4. Právo na výmaz 
  Uživatelé mohou písemně požádat o výmaz svých osobních údajů. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 5. Právo na odvolání souhlasu 
  Uživatelé mohou kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě přestaneme zpracovávat osobní údaje uživatele a tyto informace odstraníme nebo anonymizujeme.
 6. Právo na omezení zpracování 
  Uživatelé mají právo v písemné formě požádat o omezení nebo utajení svých osobních údajů. Pokud je zpracování omezeno, můžeme osobní údaje ukládat, ale nepoužívat je. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 7. Právo vznést námitku 
  Uživatelé mají právo v písemné formě vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů za určitých okolností. Pokud se jejich žádost týká zpracování jejich osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo profilování, přestaneme to dělat. V případech, kdy se uplatňuje právo na vznesení námitky, pokud máme nezvratný důvod pro provedení této akce, který můžeme prokázat, můžeme i nadále zpracovávat informace. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 8. Právo na oznamování případů porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů 
  V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody uživatele, oznámíme uživateli, pokud je tento úkon v souladu s čl. 34 GDPR nutný a vhodný, takovou skutečnost bez zbytečného odkladu.

9. PŘEVOD ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Nesdílíme osobní informace se společnostmi, organizacemi a soukromými osobami mimo naši skupinu společností, pokud není přítomna jedna z následujících okolností:

 1. Uživatelé dávají na to svůj souhlas 
  Požadujeme oficiální souhlas pro převod citlivých osobních údajů
 2. Je nezbytné získat analytické údaje o používání našich Služeb 
  Osobní informace, jako jsou například soubory cookie, můžeme odesílat analytickým službám, například do Google Analytics, abychom odhadli počet návštěvníků, zobrazení stránek, kliknutí nebo vyhodnotili jiné statistické údaje.
 3. Externí zpracování 
  Osobní informace poskytujeme našim přidruženým subjektům a/nebo jiným důvěryhodným společnostem nebo jednotlivcům, aby je zpracovávali pro nás na základě našich pokynů a v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, GDPR a jakýmikoli jinými příslušnými postupy ochrany osobních údajů.
 4. Dle právních důvodů 
  Sdílíme osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo osobami mimo naši společnost, pokud máme pevnou důvěru v tom, že přístup, použití, uchovávání nebo zpřístupnění těchto informací je oprávněné pro:
  • dodržování jakéhokoli platného zákona, nařízení, zákonného postupu nebo vládního požadavku, které má právní sílu.
  • realizaci Zásad, včetně vyšetřování případných porušení.
  • zjištění, zabránění nebo přijetí jiných opatření proti podvodům, bezpečnostním nebo technickým problémům.
  • ochranu proti poškození práv, majetku nebo bezpečnosti 2GIS, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem.

Můžeme zveřejňovat anonymní informace, které neumožní určit totožnost osoby, a dále je sdílet s našimi partnery – jako například vydavatelé, inzerenty nebo spřízněné webové stránky. Například můžeme zveřejňovat informace k tomu, aby prokázaly trend celkového využití našich služeb.

Pokud budeme zapojeni do fúze, akvizice nebo prodeje majetku, budeme i nadále garantovat důvěrnost jakýchkoli osobních údajů a poskytneme příslušným uživatelům upozornění předtím, než budou jejich osobní údaje převedeny nebo budou předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

10. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

Naši služby jsou poskytovány pouze uživatelům ve věku 16 let a starším. Nepovolujeme uživatelům mladším 16 let, aby používali naše služby, a vědomě nezískáváme osobní informace od osob mladších 16 let.

11. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů kdykoliv v souladu s tímto ustanovením. Pokud provedeme změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů, zašleme zrevidované Zásady prostřednictvím našich služeb. Budeme Vás informovat o změnách.

12. KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti týkající se těchto Zásad nebo postupů zpracování informací 2GIS, můžete nás kontaktovat na následující adrese:

 • Napište nebo zavolejte nám:
  2GIS CZ s.r.o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, Česká republika
  Tel.: +420 603 610 000, info@2gis.cz
 • Navštivte naši kancelář: Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, Česká republika

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. května 2018.