Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a jejich zástupce

«2GIS CZ s.r.o.»

Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a jejich zástupce

Datum účinnosti: 28.05.2021 r.  

Článek I.      Účel Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a jejich zástupce (dále jen «Oznámen») obsahuje informace o tom, jak «2GIS CZ s.r.o.» («2GIS CZ», «Společnost» nebo «my») zpracovává osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců. Zpracováváme osobní údaje jednotlivých zákazníků v souladu s tímto Oznámením.

Toto Oznámení informuje zákazníky a jeho zástupce o způsobu sběru a zpracování «2GIS CZ» jako správce v souladu s definicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 roků o ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném oběhu těchto údajů, jakož i zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen – «Obecné nařízení o ochraně osobních údajů»), osobní údaje zákazníku a další informace v souvislosti s používáním zákazníku Web-stránek. Tímto Oznámením také informujeme zákazníky o jejich právech v souvislosti s tímto zpracováním.

Společnost může toto Oznámení kdykoli změnit, jakékoli aktualizace budou zveřejněny na našem webu-strance a v případě významných změn, které mohou vést k novému zpracování, budeme o těchto aktualizacích příslušným způsobem informovat zákazníky

 

 

Článek II.   Přehled obsahu

Toto Oznámení obsahuje následující části:

Článek I.      Účel Oznámení

Článek II.     Přehled obsahu

Článek III.        Způsob, jakým zpracováváme osobní údaje našich zákazníku

1.      Kategorie osobních údajů

2.      Způsob jakým zpracováváme osobní údaje zákazníka (kategorie osobních údajů, účely a právní důvody)

Článek IV.        Způsob zpracování osobních údajů zástupců našich zákazníků

1.      Kategorie osobních údajů

2.      Způsob jakým zpracováváme osobní údaje zákazníka (kategorie osobních údajů, účely a právní důvody)

Článek V.     Doba skladování

Článek VI.        Příjemci a mezinárodní převody

Článek VII.       Práva zákazníka

Článek VIII.     Dotazy a kontaktní informace

 

Článek III.                Způsob, jakým zpracováváme osobní údaje našich zákazníku

1.            Kategorie osobních údajů

«Osobní údaje» znamenají jakékoli informace spojené s konkrétním zákazníkem. Sbíráme osobní údaje zákazníku v rámci interakce klientů s «2GIS CZ s.r.o.», jakož i v rámci navazování těchto vztahů. My (a naši poskytovatelé služeb) můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků, zejména když od nás zákazník nakupuje produkty nebo služby, komunikuje s námi prostřednictvím webových stránek sociálních médií třetích stran, kontaktuje nás, komunikuje s námi nebo nám jinak poskytuje informace.

Získáváme údaje od zákazníků, někdy můžeme také shromažďovat osobní údaje z dostupných otevřených zdrojů (například z obchodních rejstříků) nebo tyto údaje získávat od třetích stran.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme následující kategorie osobních údajů zákazníka, jako svého (potenciálního) zákazníka:

 • identifikační údaje, například jméno, příjmení, akademický titul, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), údaje o zápisu do rejstříku (například obchodní rejstřík), podpis;
 • kontaktní údaje, například, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • firemní data, například, název a typ firmy, adresa firemního webu, obchodní oblast, divize, reprezentativní informace
 • smluvní a fakturační údaje, například, typy objednaných nebo poskytovaných produktů a služeb a související údaje o používání, cena a objem objednaných nebo poskytovaných produktů a služeb, fakturované částky, bankovní údaje a data a částky plateb;
 • údaje o komunikaci, například, požadavky na služby zákazníkům, korespondence, záznamy hovorů nebo schůzek a další údaje týkající se služeb a interakce se zákazníky.
 
2.            Způsob jakým zpracováváme osobní údaje zákazníka (kategorie osobních údajů, účely a právní důvody)

Shromažďujeme a používáme osobní údaje zákazníků z mnoha důvodů souvisejících s navázaným vztahem mezi námi a naším (potenciálním) zákazníkem. Níže uvádíme seznam důvodů, proč tyto údaje shromažďujeme a používáme („Účel“), právní základ pro takové použití a typické kategorie údajů pro lepší pochopení.

Účel (k čemu?)

Kategorie údajů (Co?)

Právní základy (§)

Vyjednávání a uzavírání smluvních vztahů

(včetně komunikace týkající se uzavření smlouvy)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     b), tj. nezbytné kroky před uzavřením smlouvy

Poskytování našich služeb a dodávka produktů

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     b), tj. potřeba zákazníka splnit smlouvu s naší společností

 

Služby zákazníkům

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     b), tj. potřeba zákazníka splnit smlouvu s naší společností

 

Marketing, řízení vztahů se zákazníky a další komunikace se zákazníky

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného zákona (kterým je řízení vztahů se zákazníky a určování, které nabídky jsou pro zákazníky nejvhodnější)

Pokud od nás vyžadujeme souhlas zákazníka k provedení určitých akcí, musíme takový souhlas získat a zaslat zákazníku všechny potřebné informace v samostatné zprávě.

Fakturace a zpracování plateb

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     b), tj. potřeba zákazníka splnit smlouvu s naší společností

Administrativní cíle a komunikace mezi evropskými společnostmi

(zejména interní administrativní účely a zlepšení spolupráce mezi naší společností a společností «2GIS Local Sech Limited» (GIS Local Search Limited))

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našich zákonných práv a zákonných práv třetích stran (což je zajistit interakci v rámci naší skupiny)

Vývoj produktů a služeb a zlepšování kvality a funkčnosti produktů a služeb

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je zlepšování a rozvoj našich služeb)

Akce pro bezpečnost a prevenci podvodů

(včetně prevence podvodů, zneužívání IT-systémů, praní peněz, zajištění fyzické bezpečnosti, bezpečnosti IT-systémů a sítí, veškerých interních vyšetřování)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat zákonné povinnosti

·     v některých případech také f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je předcházení podvodům a zajištění bezpečnosti)

Dodržování zákonných povinností

(včetně daňových a účetních povinností, jakož i kancelářské práce a archivace)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat naše zákonné povinnosti

Spolupráce s vládními agenturami

(zejména odpovídání na žádosti a plnění jejich požadavků a právních požadavků regulačních nebo jiných vládních orgánů)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat zákonné povinnosti

·     v některých případech také f), tj. nutnost z důvodu našeho zákonného práva (kterým je ochrana společnosti před riziky a odpovědností)

Výkon a ochrana práv z reklamace

(včetně případných nebo probíhajících soudních sporů nebo vyšetřování týkajících se naší společnosti nebo zástupců zákazníka, zejména pokud jde o smluvní vztah s zákazníkem)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

·     komunikační údaje

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je chránit a uplatňovat práva na reklamaci)

Udržování aktuálního Robinsonova seznamu

(tj. seznam osob, které nás požádaly, abychom je nekontaktovali nebo nějakým způsobem omezili zpracování údajů, abychom je omylem znovu nekontaktovali nebo omylem nezpracovali jejich osobní údaje proti jejich vůli)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     informace o omezení

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat naše zákonné povinnosti

Pokud se spoléháme na zákonná práva a zájmy jako základ pro zpracování osobních údajů zákazníka, před zahájením zpracování pečlivě porovnáme zákonná práva naší společnosti, jakož i zákonná práva zákazníka a třetích stran, se zájmy a základní práva a svobody zákazníka v souvislosti s ochranou osobní údaje zákazníka tak, aby se naše společnost mohla náležitým způsobem spoléhat na zákonná práva, jakož i určit další opatření, která musíme přijmout, abychom dosáhli spravedlivé rovnováhy práv a zájmy.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu se zásadou minimalizace údajů v každé konkrétní situaci zpracování posuzujeme množství osobních údajů zákazníků požadovaných v tomto konkrétním případě. Je proto možné, že v konkrétní situaci můžeme zpracovat méně osobních údajů zákazníka, než je uvedeno výše. Důvodem je skutečnost, že chceme, aby zákazník věděl, jaké osobní údaje se obvykle zpracovávají a za jakými účely, a proto je lze zpracovávat i v tomto konkrétním případě.

Vezměte prosím také na vědomí, že při zpracování osobních údajů klienta na základě podmínek smlouvy se zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zpravidla požadavkem smlouvy. Pokud zpracováváme osobní údaje zákazníků na základě našich zákonných povinností, je poskytnutí osobních údajů obvykle zákonným požadavkem. V ostatních případech bude poskytnutí osobních údajů zpravidla dobrovolné. Pokud zákazník pochybuje o konkrétní situaci, může nám klást otázky, když požadujeme poskytnutí osobních údajů zákazníka, nebo kdykoli jindy.

Rádi bychom informovali zákazníky, že ve vztahu k našim zákazníkům nepoužíváme automatizované rozhodování, včetně profilování

 

Článek IV. Způsob zpracování osobních údajů zástupců našich zákazníků

1.            Kategorie osobních údajů

«Osobní údaje» znamenají jakékoli informace spojené s konkrétním zákazníkem. Shromažďujeme osobní údaje zástupců v rámci zákazníckého vztahu «2GIS CZ» se společností, zaměstnavatelem nebo osobou, kterou zastupujete («(potenciální) zákazník»), jakož i za účelem navázání takového vztahu. My (a naši poskytovatelé služeb) můžeme shromažďovat osobní údaje od zástupců, zejména když náš (potenciální) zákazník nebo zástupce jménem našeho (potenciálního) zákazníka nakupuje od nás produkty nebo služby, komunikuje s námi prostřednictvím web-stránek sociálních médií třetích stran, kontaktuje nás, vede s námi korespondenci nebo nám jinak poskytuje informace.

Získáváme údaje od zástupců a našich (potenciálních) zákazníků, někdy můžeme také shromažďovat osobní údaje z dostupných otevřených zdrojů (například obchodních rejstříků) nebo přijímat tyto údaje od třetích stran.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme následující kategorie osobních údajů o osobách, které jsou zástupci našich (potenciálních) zákazníků:

 • identifikační údaje zástupce, například jméno, příjmení, akademický titul, podpis, datum narození;
 • kontaktní údaje zástupce, například, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • údaje o zaměstnání a vzdělání zástupce, například pozice a popis práce, oddělení, informace o zastupitelském úřadu, důvody pro zastupování;
 • údaje o komunikaci se zástupcem, například žádosti o poskytnutí služeb, korespondence, záznamy hovorů nebo schůzek a další údaje o službě a interakci se zákazníky.
 
 
2.            Způsob jakým zpracováváme osobní údaje zákazníka (kategorie osobních údajů, účely a právní důvody)

Shromažďujeme a používáme osobní údaje od zástupců z různých důvodů souvisejících se vztahem mezi námi a naším (potenciálním) zákazníkem (tj. Zastupovanou osobou). Níže uvádíme seznam důvodů, proč tyto údaje shromažďujeme a používáme („Účel“), právní základ pro takové použití a typické kategorie údajů pro lepší pochopení.

Účel (k čemu?)

Kategorie údajů (Co?)

Právní základy (§)

Vyjednávání a uzavírání smluvních vztahů

(včetně komunikace týkající se uzavření smlouvy)

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající ze zákonného práva naší společnosti, zástupce a našeho (potenciálního) zákazníka (kterým je sjednat a uzavřít smlouvu)

Poskytování našich služeb a dodávka produktů

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající ze zákonného práva naší společnosti, našeho zástupce a našeho potenciálního zákazníka (kterým je poskytovat zákazníkovi naše produkty a služby)

 

Služby zákazníkům

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající ze zákonného práva naší společnosti, našeho zástupce a našeho potenciálního zákazníka (kterým je o poskytování a přijímání zákaznických služeb)

Marketing, řízení vztahů se zákazníky a další komunikace se zákazníky

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající ze zákonného práva naší společnosti, našeho zástupce a našeho (potenciálního) zákazníka (kterým je řízení vztahů se zákazníky a určování nejvhodnějších

Fakturace a zpracování plateb

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající ze zákonného práva naší společnosti, našeho zástupce a našeho (potenciálního) zákazníka (kterým je provést a přijmout platbu)

Administrativní cíle a komunikace mezi evropskými společnostmi

(zejména interní administrativní účely a zlepšení spolupráce mezi naší společností a společností «2GIS Local Sech Limited» (GIS Local Search Limited))

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání

·     údaje o smlouvě a platbě

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našich zákonných práv a zákonných práv třetích stran (což je zajistit interakci v rámci naší skupiny)

Vývoj produktů a služeb a zlepšování kvality a funkčnosti produktů a služeb

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je zlepšování a rozvoj našich služeb)

Akce pro bezpečnost a prevenci podvodů

(včetně prevence podvodů, zneužívání IT-systémů, praní peněz, zajištění fyzické bezpečnosti, bezpečnosti IT-systémů a sítí, veškerých interních vyšetřování)

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat zákonné povinnosti

·     v některých případech také f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je předcházení podvodům a zajištění bezpečnosti)

Dodržování zákonných povinností

(včetně daňových a účetních povinností, jakož i kancelářské práce a archivace)

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat naše zákonné povinnosti

Spolupráce s vládními agenturami

(zejména odpovídání na žádosti a plnění jejich požadavků a právních požadavků regulačních nebo jiných vládních orgánů)

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat zákonné povinnosti

·     v některých případech také f), tj. nutnost z důvodu našeho zákonného práva (kterým je ochrana společnosti před riziky a odpovědností)

Výkon a ochrana práv z reklamace

(včetně případných nebo probíhajících soudních sporů nebo vyšetřování týkajících se naší společnosti nebo zástupců zákazníka, zejména pokud jde o smluvní vztah s zákazníkem)

·     identifikační údaje zástupce

·     kontaktní údaje zástupce

·     údaje o zaměstnanosti a vzdělání zástupce

·     údaje o komunikaci se zástupcem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     f), tj. potřeba vyplývající z našeho zákonného práva (kterým je chránit a uplatňovat práva na reklamaci)

Udržování aktuálního Robinsonova seznamu

(seznam osob, které nás požádaly, abychom je nekontaktovali nebo nějakým způsobem omezili zpracování údajů, abychom vás omylem znovu nekontaktovali nebo omylem nezpracovali vaše osobní údaje proti vašim přáním)

·     identifikační údaje

·     Kontaktní údaje

·     informace o omezení

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Čl. 6 (1) bod

·     c), tj. nutnost dodržovat naše zákonné povinnosti

Pokud se spoléháme na zákonná práva a zájmy jako základ pro zpracování osobních údajů zástupců, před zpracováním pečlivě porovnáme zákonná práva naší společnosti a zástupce, jakož i zákonná práva zástupce a třetích stran, jakož i základní práva a svobody zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů zástupců, aby se naše společnost mohla náležitě spoléhat na zákonná práva, jakož i určit další opatření, která musíme přijmout, abychom dosáhli spravedlivé rovnováhy práv a zájmů.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu se zásadou minimalizace údajů v každé konkrétní situaci zpracování posuzujeme množství osobních údajů zástupce požadovaných v tomto konkrétním případě. Je proto možné, že v konkrétní situaci můžeme zpracovat méně osobních údajů zástupce, než je uvedeno výše. Důvodem je skutečnost, že chceme, aby zástupce věděl, jaké osobní údaje a za jakými účely se obvykle zpracovávají, a proto je lze zpracovávat i v tomto konkrétním případě.

Pokud zpracováváme osobní údaje zástupce na základě našich zákonných povinností, je poskytnutí osobních údajů obvykle zákonným požadavkem. V ostatních případech bude poskytnutí osobních údajů zpravidla dobrovolné. Pokud zástupce pochybuje o konkrétní situaci, může nám klást otázky, když požadujeme poskytnutí svých osobních údajů zástupce, nebo kdykoli jindy.

Rádi bychom informovali zástupce, že ve vztahu k našim (potenciálním) zástupcům zákazníků nepoužíváme automatizované rozhodování, včetně profilování.

Článek V.            Doba skladování

Osobní údaje zákazníků nebudou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci zákazníků po dobu delší než «2GIS CZ», kterou přiměřeně považuje za nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo v souladu s platnými právními předpisy ve vztahu k podmínkám ukládání údajů.

Osobní údaje zákazníků budou uchovávány po dobu trvání vztahu mezi klientem a zástupci našich (potenciálních) zákazníků s naší společností, jakož i v budoucnu, v souladu se zákonnými povinnostmi týkajícími se ukládání dat, nebo do uplynutí doby platnosti promlčecí lhůta pro případné nároky související se smluvním vztahem.

Pamatujte, že stejné osobní údaje mohou být zpracovávány pro různé účely. Pokud některý z účelů přestane být použitelný, zastavíme takové zpracování a osobní údaje použijeme pouze pro aktuální účely zpracování. Osobní údaje zákazníků smažeme poté, co již nebudou pro žádný účel nezbytné (stejně jako v jiných případech v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Po ukončení smluvního vztahu zákazníka s naší společností zkontrolujeme dokumentaci a vymažeme všechny osobní údaje a dokumenty obsahující osobní údaje zákazníka, které již nejsou požadovány. Pokud se dozvíme o ukončení zastoupení ve vztahu k našemu zákazníků, uděláme totéž.

Pokud zástupce nestanoví jinak, zacházíme s nimi jako s zákazníkem po určitou dobu po skončení platnosti smlouvy uzavřené mezi námi. Toto období bude záviset zejména na povaze a době trvání smluvního vztahu, obvykle uchováváme údaje po dobu 2 let po ukončení našeho smluvního vztahu nebo po posledním aktivním kontaktu zákazníka s naší společností, abychom mohli kontaktovat a nabídnout naše služby, pokud nejsme povinni je z jakéhokoli jiného důvodu déle uchovávat. Údaje potenciálních zákazníků uchováváme po dobu 2 let od posledního aktivního kontaktu s naší společností. Níže je uveden základní přehled delší doby uchovávání údajů u klíčových dokumentů obsahujících osobní údaje zákazníků:

 • Daňové hlášení

         u jednotlivých účtů – do 10 kalendářních let následujících po roce, ke kterému se vztahují;

 • dokumentace týkající se možných nároků a sporů

         zejména smluvní a platební údaje – po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ke kterému se vztahují (s výjimkou probíhajících sporů budeme dokumentaci týkající se sporu uchovávat po dobu 10 kalendářních let po skončení sporu);

 •  údaje Robinsonova seznamu

         zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o omezení – po dobu 15 kalendářních let následujících po roce, ke kterému se vztahují.

Článek VI.          Příjemci a mezinárodní převody

Příjemci

Upozorňujeme, že přístup k údajům o zákaznících je omezen na počet osob, které mají takové právo na přístup k plnění svých úředních povinností souvisejících s výše uvedenými účely. Abychom však dosáhli výše uvedených cílů, může být někdy nutné do zpracování údajů zapojit třetí strany. Tyto třetí strany mohou zastávat různé pozice, například:

 • Provozovatelé údaju

Pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely zpracování, předáme osobní údaje zákazníků určitým poskytovatelům služeb třetích stran (jak přidruženým, tak nepřidruženým) ke zpracování těchto údajů v souladu s našimi pokyny. Zpracovatelé údajů mají smluvní závazky zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů zákazníků a také zpracovávat osobní údaje přísně v souladu s pokyny.

Obvykle zapojujeme datové operátory do podpory a údržby IT-systémů, hostování dat, školení, dodržování předpisů a dalších služeb.

Můžete si od nás vyžádat seznam všech aktuálně zapojených provozovatelů údajů (včetně země, ve které se nacházejí).

 • Ostatní příjemci (obvykle samostatní správci)

Můžeme sdílet osobní údaje zákazníků s orgány činnými v trestním řízení, vládními, soudními orgány, právními poradci, konzultanty třetích stran nebo obchodními partnery.

Při podnikové fúzi nebo akvizici mohou být osobní údaje zákazníků předány třetím stranám zapojeným do procesu fúze nebo akvizice.

Vezměte prosím na vědomí, že každý z příjemců uplatňuje své vlastní zásady ochrany osobních údajů a postup zpracování údajů, které nekontrolujeme nebo nad nimiž máme velmi omezenou kontrolu. V žádném případě nepředáváme zákaznické údaje dalším příjemcům, pokud pro takový přenos nemáme právní základ a je to nezbytné k dosažení účelů zpracování.

Jak je uvedeno výše, také přenášíme některé osobní údaje zákazníků a zástupců do evropských společností, zejména do společnosti «2GIS Local Sech Limited».

Mezinárodní přenos

Někteří z výše uvedených příjemců, kteří obdrží nebo budou mít přístup osobním údaje zákazníků, se nacházejí jak v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), tak mimo něj. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu evropských zákonů o ochraně údajů. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že tyto převody mimo EHP budou odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

U přenosů do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, se budeme spoléhat na vhodná bezpečnostní opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Zákazník může od nás požadovat kopii příslušných bezpečnostních prohlášení, kontaktovat nás v souladu s  Článek VIII  Dotazy a kontaktní informace   .

Článek VII.               Práva zákazníka

Rádi bychom zákazníky informovali, že za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v příslušných zákonech o ochraně údajů mají zákazníci následující práva:

 • Právo vznést námitku: z určitých důvodů má zákazník právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů naší společností z právních důvodů v souladu s jeho zákonnými právy a zájmy. Jsme povinni zastavit zpracování osobních údajů zákazníka, dokud neposkytneme přesvědčivý právní základ pro zpracování. Takové právo na námitku může zejména chybět, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka nezbytné k provedení úkonů před uzavřením smlouvy nebo uzavřením již uzavřené smlouvy.
 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům: zákazník má právo obdržet od nás potvrzení o zpracování jeho osobních údajů námi, a pokud jsou zpracovávány, požadovat přístup k jeho osobním údajům. Tyto informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců nebo budoucích příjemců osobních údajů.

Zákazník má právo na bezplatné obdržení jedné kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžeme účtovat přiměřený poplatek za další požadované kopie na základě výše administrativních nákladů. Toto právo však není absolutní a právo zákazníka na přístup může být omezeno zájmy jiných jednotlivců.

 • Právo požadovat změny: zákazník má právo na opravu nepřesností ve svých osobních údajích. V závislosti na účelu zpracování může mít zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné poskytnutím další aplikace.
 • Právo požadovat vymazání údajů (právo být zapomenut): zákazník má právo na to, abychom jeho osobní údaje smazali, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.
 • Právo požadovat omezení zpracování: zákazník má právo omezit zpracování svých osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat pouze pro konkrétní účely.
 • Právo požadovat přenositelnost údajů: zákazník má právo obdržet své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturovaném, obecně přijímaném strojově čitelném formátu a zákazník může mít právo předat tyto údaje jiné osobě bez překážek naše část.

Vezměte prosím na vědomí, že nebudeme schopni vyhovět požadavku zákazníka, pokud nebude možné s dostatečnou jistotou určit skutečnost, že se údaje konkrétně vztahují k němu.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno v  Článek VIII  Dotazy a kontaktní informace  níže.

Článek VIII.              Dotazy a kontaktní informace  

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení, našeho zpracování údajů nebo výkonu výše uvedených práv, kontaktujte nás: info@2gis.cz. Také můžeme zaslat dopis na adresu: «2GIS CZ s.r.o.» Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, Česká republika (Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, Česká republika).

Tímto informujeme zákazníky a jejich zástupce, že zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou zákazníci a jejich zástupci v rámci otázky nebo žádosti zákazníka nebo zástupce, abychom prokázali soulad s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a platnými údaji zákon o ochraně.. Komunikační údaje, včetně osobních údajů zákazníků a zástupců, budeme uchovávat po dobu 3 let od okamžiku, kdy bude zodpovězena otázka nebo uzavřena žádost.

Zákazník může také podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů v příslušném členském státě (například v místě bydliště, pracovišti nebo údajném porušení ustanovení Obecného nařízení o ochraně údajů). V případě potřeby podat stížnost na území České republiky, je příslušným orgánem dozoru český Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.