Oznámení o ochraně osobních údajů pro Web-stránky

«2GIS CZ s.r.o.»

Oznámení o ochraně osobních údajů pro Web-stránků

Datum nabytí platnosti: 28.05.2021 r.

Historie změn

Verze

Datum

Změna

Odpovědná osoba

V. 1

28.05.2021 r.

Vytvořeno a schváleno

Jan Vališ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Článek I.              Účel Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Web-stránku (dále jen «Oznamení») představen způsob zpracování společností «2GIS CZ s.r.o.» (dále «2GIS CZ », «Společnost», «nás» nebo «my») osobní údaje na web-stránkách 2gispraha.cz, a také na jiných web-stránkách, které zobrazují toto Oznámení (dále «Web-stránka»).

Toto Oznámení informuje uživatele Web-stránek o způsobu shromažďování a zpracování «2GIS CZ» jako správce v souladu s definicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 roků o ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném oběhu těchto údajů, jakož i zrušení Směrnice 95/46/ES (dále «Obecné nařízení o ochraně osobních údajů»), osobních údajů uživatele a další informace v souvislosti s používáním Web-stránek uživatelem. Toto Oznámení také informuje uživatele o jeho právech v souvislosti s takovým zpracováním.

Společnost může toto Oznámení kdykoli změnit, veškeré aktualizace budou zveřejněny na Web-stránce.

Článek II.           Přehled obsahu

Toto Oznámení obsahuje následující části:

Článek I.      Účel Oznámení

Článek II.     Přehled obsahu

Článek III.        Metoda zpracování osobních údajů naší společnosti uživatele na této Web-stránce

1.      Metadata

2.      Sociální sítě a třetí strany

3.      Údaje, poskytnuté uživatelem

4.      Soubory cookie a další podobné technologie

Článek IV.        Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran

1.      Google Analytics

2.      Remarketing «Google» Možnosti inzerce Google Analytics a Google Ads

3.      Správce tagy Google

4.      Facebook Pixel

5.      Soulad s souborů cookies Obecné nařízení o ochraně údajů

Článek V.     Uživatelská práva

Článek VI.        Dotazy a kontaktní informace

 

Článek III.        Metoda zpracování osobních údajů naší společnosti uživatele na této Web-stránce

1.            Metadata

Web-stránku lze použít bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. V takovém případě budeme shromažďovat pouze následující metadata v důsledku používání Web-stránek:

 • adresa Internet-protokolu (IP), ze které lze určit přibližnou polohu;
 • datum a čas přístupu na Web-stránku;
 • typ prohlížeče, verze a plugin, jakož i další technické informace;
 • operační systém a rozhraní;
 • časové pásmo;
 • jazyk a nastavení sítě;
 • interakce stránek, včetně web-stránek, navštívených uživatelem na Web-stránkách, a protokolu chyb;
 • web-stránka, ze kterého uživatel přišel na naší stánku (zdroj adresy URL odkazu).

Metadata se shromažďují automaticky a po omezenou dobu se ukládají do protokolů serveru. Na základě zákonných nebo smluvních povinností nejsou vyžadovány žádné údaje.

I když je teoreticky možné identifikovat uživatele na základě shromážděných metadat, «2GIS CZ» nepodniká žádné kroky k identifikaci uživatelů. Kromě toho, prostřednictvím implementace příslušných bezpečnostních opatření, podnikáme proaktivní kroky, abychom zabránili třetím stranám v identifikaci uživatelů na základě těchto údajů.

Cíle: Používáme metadata pro:

1.    aktivace uživatelského přístupu na Web-stránku;

2.    správa uživatelských služeb, zajištění bezpečnosti Web-stránek a sítě, prevence podvodů nebo neoprávněného použití našich systémů IT-systém.

Pokud použijeme shromážděná data, včetně metadat, pro jiné účely (například ke zlepšení kvality služeb Web-stránek a vyhodnocení trendů návštěv), budeme uživatele o takovém použití informovat samostatně (viz., například, část Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran níže).

Právní předpoklady: Pro všechny výše uvedené účely zpracováváme tyto údaje na základě zákonného zákona v souladu s Odst. 6 (1) (f) Obecné nařízení o ochraně údajů. Oprávněný zájem., zahrnuje zejména náš oprávněný zájem poskytnout uživateli přístup na Web-stránku a oprávněný zájem uživatele na přístupu na Web-stránku, náš oprávněný zájem udržovat Web-stránku a naše systémy IT-systém v bezpečí.

Doba uchovávání: Neukládáme žádné informace. Přesto, že používáme web-stránku WordPress, naše metadata jsou na něm uložena až třicet dní, s výjimkou zvláštních oprávněných důvodů (zejména, narušení bezpečnosti), které vyžadují delší dobu ukládání a zpracování. V takovém případě budou data po skončení případu smazána. Některá data mohou být zpracována i po uzavření případu (zejména pokud je nutné zablokovat IP-adresu uživatele).

Příjemci: Uživatel by si měl být vědom, že metadata předáme třetím stranám pro účely výše uvedeného zpracování následujícím způsobem:

 • operátoru údajů: Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé IT-podpory, ať už přidružení nebo nepřidružení, obdrží od uživatelů osobní údaje ke zpracování těchto údajů v souladu s našimi pokyny («Operátoři») v závislosti na výše popsaných účelech zpracování, výše popsáno, například, poskytovatel hostingu, poskytovatelé služeb, poskytovatelé podpory IT-podpory a další poskytovatelé služeb, kteří nás podporují při údržbě Web-stránek.

Web-stránka je umístěná na serveru «KS Global Solution s.r.o.» (CS Global Solution s. r. o.). Používáme také WordPress, což je řešení od společnosti «Automatic Inc.» (Automattic Inc.).

Operátoři se zavazují zavést smluvní závazky k provedení určitých technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a jejich zpracování přísně v souladu s pokyny.

 • ostatním příjemcům: Tyto údaje můžeme předávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, orgány činnými v trestním řízení, vládou, soudními orgány, právníky, externími konzultanty nebo obchodními partnery. Při fúzi nebo akvizici společnosti mohou být osobní údaje předány třetím stranám, zapojeným do procesu fúze nebo akvizice. Nezveřejňujeme uživatelská data třetím stranám pro reklamní nebo marketingové účely ani pro jiné účely bez souhlasu uživatele.

Jakýkoli přístup k uživatelským údajům je omezen na osoby, které mají právo na přístup k plnění svých pracovních povinností ve vztahu k výše uvedeným účelům.

Mezinárodní přenos: Uživatel by si měl být vědom, že příjemci, výše uvedené, které budou přijímat osobní údaje uživatelů nebo k nim mají přístup, se nacházejí na území Evropského hospodářského prostoru (dále – «EHP») nebo mimo něj. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích, které neprokazují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu evropských právních předpisů o ochraně údajů. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu těchto přenosů mimo EHP v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud jde o převod do zemí, které neposkytují dostatečnou úroveň ochrany údajů, budeme se spoléhat na vhodná bezpečnostní opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou Komisí po posouzení úrovně ochrany v zemi, do které jsou údaje přeneseny. Uživatel může od nás požadovat kopii příslušných bezpečnostních prohlášení kontaktováním nás, jak je popsáno v Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

2.            Sociální sítě a třetí strany

Pro komunikaci používáme určité sociální sítě, zejména účet 2GIS Facebook (@2GISCzech a 2GIS Praha), účet LinkedIn 2GIS Praha a kanál YouTube 2GIS CZE. Uživatel může přistupovat k těmto službám sociálních sítí, kliknutím na příslušnou ikonu na Web-stránky. Je třeba poznamenat, že každá síť má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, zásady oznámení a zpracování dat, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Při přístupu na tyto stránky uživatel opouští Web-stránku a jeho údaje zpracovávají tyto společnosti sociálních sítí, v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Uživatel může sledovat videa z YouTube a Vimeo, a naši pozici na mapách Google přímo na Web-stránkách, v takovém případě mohou soubory cookie nebo jiné nástroje pro sledování používat přímo YouTube, Vimeo nebo Google. Pokud byste se chtěli takovému sledování vyhnout, přečtěte si pokyny v našem Oznámení o používání cookies https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.

3.            Údaje, poskytnuté uživatelem

Při kliknuti na tlačítko «Zeptejte se konzultanta» nebo «předběžná konzultace» pro odeslání žádosti o konzultaci a vyžádání našich služeb, můžeme uživatele požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, zejména jména, e-mailové adresy ‑, telefonního čísla, adresa web-stránky, aby náš specialista měl možnost kontaktovat uživatele za účelem poskytování našich služeb.

Cíle: Jelikož «2GIS CZ» je odborníkem na Internet-marketing a specializuje se na poskytování poradenství a služeb v oblasti digitálních technologií, používáme poskytnuté osobní údaje ke komunikaci s uživatelem ohledně požadovaných služeb a jejich poskytování.

Právní předpoklady: Pro výše uvedený účel zpracováváme tyto údaje na základě:

 • nutnost provést aktivity před uzavřením smlouvy v souladu s Čl. 6 (1) (b) Obecné nařízení o ochraně údajů, pokud je uživatel naším potenciálním zákazníkem (zejména jednotlivcem);
 • oprávněný zájem v souladu s Čl. 6 (1) (f) Obecné nařízení o ochraně údajů, pokud uživatel zastupuje našeho potenciálního zákazníka (zejména je zaměstnancem našeho potenciálního zákazníka), pak oprávněný zájem zahrnuje zejména náš oprávněný zájem poskytovat služby osobě, jejíž zástupce je uživatele, jakož i oprávněný zájem osoby, jejíž zástupcem je uživatel, využívat naše služby a uzavřít s námi dohodu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů našich zákazníků a jejich zástupců naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a jejich zástupce https://www.2gispraha.cz/gdpr/privacy-notice/.

4.            Soubory cookie a další podobné technologie

Web-stránkla může používat soubory cookie a další technologie ke sledování aktivity uživatelů. Další informace najdete v našem Upozornění na soubory cookie  https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.

Obecně, používáme:

·         technické soubory cookie založené na našem oprávněným zájmu a oprávněným zájmu uživatele pro přístup na Web-stránku;

·         když nám poskytnete souhlas uživatele, použijeme mimo jiné preference cookies, stejně jako analytické a marketingové cookies nebo sledovače pixelů.

Článek IV.         Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran

1.    Google Analytics

Účel zpracování a zpracovávaných údajů

Naše web-stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti «Google Ireland Ltd.» (Google Ireland Ltd.), která monitoruje a hlásí provoz web-stránek. Google Analytics nám umožňuje zjistit, jak uživatel používá a interaguje s web-stránkou («analytický účel»).

Nastavením souborů cookie na zařízení uživatele analyzuje Google Analytics návštěvy uživatele této Web-stránky a poskytuje nám zprávu a analýzu používání naší Web-stránky a účinnosti našich marketingových aktivit. Pomocí zpráv a analýz analyzujeme použitelnost a správné fungování naší Web-stránky. Můžeme použít statistiky získané za účelem vylepšení a optimalizace Web-stránek a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Údaje, používané pro analytické účely zahrnují IP-adresu a informace o používání web-stránek, například čas návštěvy, čas, strávený na konkrétní webové stránce, interakce s Web-stránkou, zdroj URL odkazu, typ prohlížeče a operační systém. Google nám také umožňuje určit zemi a město přístupu na naší web-stránku, použitý jazyk a zařízení (mobilní, stolní počítač nebo tablet). Vezměte prosím na vědomí, že pokud jde o Google Analytics, nepodnikáme žádné kroky k identifikaci uživatele (zejména nepoužíváme možnost User Explorer). Informace o konkrétních souborech cookie naleznete v našem Upozornění na soubory https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.

Nakonfigurovali jsme Google Analytics tak, aby Google přijímal uživatelská data jako operátor, a proto nemá právo je používat pro své vlastní účely. Nastavili jsme také anonymizaci (maskování) IP, což znamená, že pokud je to technicky proveditelné, IP-adresa uživatele je zkrácena společností Google a pouze tato zkrácená IP-adresa je poté uložena ve službách Google. Snížení se obvykle provádí v rámci EHP. Ve vztahu k Google Analytics nemáme přístup k IP-adrese uživatele.

Právní předpoklady

Údaje uživatele zpracováváme pro analytické účely ve vztahu k Google Analytics na základě souhlasu uživatele v souladu s Čl. 6 (1) (a) Obecné nařízení o ochraně údajů.

Naše Web-stránka není určen k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil Web-stránku, méně než 16 let, nesmí poskytnout souhlas nebo musí požádat rodiče nebo zákonné zástupce o souhlas se zpracováním osobních údajů takového uživatele.

Odvolání souhlasu a další způsoby, jak omezit aktivity Google Analytics

Uživatel může svůj souhlas odvolat zde https://www.2gispraha.cz/#gdpr_cookie_modal.

Uživatel může odmítnout ukládat cookies nebo mazat takové soubory v souladu s Článkem IV. Upozornění na soubory cookie uživatele https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/. Uživatel se také může odhlásit ze souhlasu s používáním jeho údajů službou Google Analytics instalací doplňku prohlížeče Google Analytics (k dispozici zde).

Doba uchovávání

Nakonfigurovali jsme dobu uchovávání dat Google Analytics na 14 měsíců. Doba uložení souborů cookie, Google Analytics závisí na příslušných souborech cookie a je uvedena v Oznámení o používání souborů cookie https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.

Příjemci a mezinárodní převody

Údaje o uživateli zpracovává poskytovatel Google Analytics «Google Ireland Ltd.», Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, jednající jako náš operátor. Proto jsme uzavřeli Smlouvu o zpracování dat se společností «Google» (Google) (k dispozici zde). Data mohou být uložena na serverech v jiných zemích, zejména ve Spojených státech, proto jsme podepsali standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou Komisí jako vhodná ochranná opatření, která zahrnují také další opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany. Další informace o Google Analytics najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti «Google» zde.

Zprávy a data o službách zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. Je nepravděpodobné, že by se naši poskytovatelé služeb nebo nezávislí dodavatelé nacházeli mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů. V takovém případě pokračujeme v přenosu s využitím dostatečných záruk po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje přeneseny. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili adekvátní ochranu těchto přenosů mimo EHP v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle Čl. 46 obecného nařízení o ochraně údajů přijatého Evropskou Komisí, a obsahují nezbytná další opatření.

Uživatel může od nás požadovat kopii příslušných bezpečnostních prohlášení kontaktováním nás, jak je popsáno v Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

2.    Remarketing «Google» Možnosti inzerce Google Analytics a Google Ads

Kromě výše popsaných standardních funkcí Google Analytics používá naše web-stránka reklamní možnosti Google Analytics (zejména remarketing Google Analytics, demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics) a služby Google Ads (služba cílení na remarketing a chování), služby. nabízený společností «Google Ireland Ltd.» Tyto služby používáme k poskytování relevantnějších reklam uživatelům na základě jejich interakce s Web-stránkou («Remarketingové účely»). Tímto způsobem můžeme zobrazovat relevantnější reklamy na základě interakce uživatele s naší Web-stránkou a také na základě demografických údajů a zájmů uživatele. Remarketingové účely také znamenají, že «Google» a třetí strany mohou zobrazovat naše reklamy uživatelům přes Internet. Proto poté, co uživatel navštíví naší Web-stránku, můžeme jim zobrazovat naše reklamy, abychom uživatele povzbudili k tomu, aby znovu navštívili naší Web-stránku. Můžeme také měřit účinnost takových reklam.

Tyto služby shromažďují další údaje, které nám umožňují dosáhnout našich cílů v oblasti remarketingu, zejména pomocí těchto možností můžete shromažďovat informace o konkrétních zájmech a demografických datech (věkové skupiny a pohlaví uživatelů). Je však třeba poznamenat, že i když uživatel udělil souhlas, Google Analytics shromažďuje tato data pouze v případě, že se uživatel přihlásí ke svému účtu Google, a nebrání shromažďování údajů z účtu Google uživatele. Ve svém profilu Google můžete zadat svůj věk a pohlaví a zde nastavit své předvolby pro personalizované reklamy Google najdete zde.

Právní předpoklady

Údaje uživatelů zpracováváme pro účely remarketingu na základě souhlasu uživatelů v souladu s Čl. 6 (1) (a) Obecné nařízení o ochraně údajů.

Naše Web-stránka není určen k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil Web-stránku, méně než 16 let, nesmí poskytnout souhlas nebo musí požádat rodiče nebo zákonné zástupce o souhlas se zpracováním osobních údajů takového uživatele.

Odvolání souhlasu a další způsoby omezení remarketingu

Uživatel může svůj souhlas odvolat zde https://www.2gispraha.cz/#gdpr_cookie_modal.

Uživatel může odmítnout ukládat cookies nebo mazat takové soubory v souladu s Článkem IV. Upozornění na soubory cookie uživatele  https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.Uživatel se také může odhlásit ze souhlasu s použitím jeho údajů aplikací Google Analytics instalací doplňku prohlížeče Google Analytics (k dispozici zde) a odhlásit se z personalizované reklamy zde.

Příjemci a mezinárodní převody

Uživatelská data pro účely remarketingu přijímá společnost  «Google Ireland Ltd.», Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V závislosti na konkrétní službě jedná «Google» jako náš operátor, nebo jako nezávislý správce osobních údajů uživatele.

Další informace o situaci, ve které «Google» jedná jako náš operátor (zejména s ohledem na možnosti inzerce Google Analytics), naleznete v části výše 1. Google Analytics.

Pokud «Google» jedná jako nezávislý správce (zejména s ohledem na Google Ads), uzavřeme dohodu o ochraně údajů mezi správci, kterou poskytuje zde. Jelikož v tomto případě přenášíme údaje uživatelů společnosti «Google» jako nezávislý správce v Irsku, které je členem EU, upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za žádný možný další přenos společností «Google», ani jej nemůžeme ovlivnit.

Zprávy a data o službách zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. Je nepravděpodobné, že by se naši poskytovatelé služeb nebo nezávislí dodavatelé nacházeli mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů. V takovém případě pokračujeme v přenosu s využitím dostatečných záruk po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje přeneseny. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili adekvátní ochranu těchto přenosů mimo EHP v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle Čl. 46 obecného nařízení o ochraně údajů přijatého Evropskou Komisí, a obsahují nezbytná další opatření.

Uživatel může od nás požadovat kopii příslušných bezpečnostních prohlášení kontaktováním nás, jak je popsáno v Článek V Dotazy a kontaktní informace.

3.    Správce tagy Google

Naše Web-stránky používají Správce tagu Google, nástroj nabízený společností  «Google Ireland Ltd.», který nám umožňuje centrálně spravovat a nasazovat Google Analytics a další služby. Používáme jej k personalizaci nastavení analytiky, jak je popsáno výše. Správce tagu Google může shromažďovat některá agregovaná data o aktivaci značek, zejména protokoly požadavků HTTP. Tyto údaje Google smaže do 14 dnů od přijetí. K dispozici jsou další informace o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat Správce tagu Google, včetně naší dohody se společností «Google», k dispozici zde.

4.    Facebook Pixel

Účel zpracování a zpracovávaných údajů

Naše Web-stránka také používají Facebook Pixel, službu web-analýzy nabízenou společností Facebook Island Ltd. (Facebook Ireland Ltd.), která sleduje a hlásí aktivitu na Web-stránkách a měří účinnost naší reklamy. Facebook Pixel nám umožňuje zobrazovat uživatelům relevantnější reklamy na základě jejich interakcí s naší Web-stránkou.

Po instalaci reklamního pixelu (což je kód JavaScript a nastavuje soubory cookie na zařízení uživatele) na naší Web-stránce Facebook analyzuje použití této Web-stránky uživatelem a umožňuje nám zobrazovat reklamy relevantní pro uživatele v produktech «Facebooku» (Facebook), a také analyzovat účinnost těchto reklam. Konkrétně používáme službu Facebook Conversion, která nám umožňuje: zjistit, kde jsou reklamy efektivně umístěny, a přesměrovat z reklamy zobrazené společností Facebook na naší Web-stránce («analytický účel»), a Facebook Custom Audiences, která nám umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu když uživatel navštíví naší Web-stránku a bude s ním komunikovat («účely remarketingu») Prostřednictvím pixelu Facebook přijímá informace o přístupu uživatele na Web-stránce. Pokud má uživatel účet na Facebooku, mohou být tyto akce spojeny s profilem na Facebooku a mohou být dostupné Facebooku, ale nemůžeme vidět identifikační charakteristiky uživatele, stejně jako provést jakoukoli akci, která by mohla vést k identifikaci uživatele v souvislosti s používání pixelu na Facebooku.

Údaje, používané pro účely remarketingu, zahrnují IP-adresu a informace o používání web-stránek, například čas návštěvy, čas, strávený na konkrétní webové stránce, interakce s Web-stránkou, zdroj URL odkazu, typ prohlížeče a hloubka posouvání. Informace o konkrétních souborech cookie,nastaveno s pomocí pixelu, naleznete v našem Upozornění na soubory cookie https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/. Další informace o pixelu Facebook a jeho fungování a také o tom, jaké údaje Facebook zpracovává, doporučujeme navštívit na webových stránkách «Facebooku», zejména, zde.

Právní předpoklady

Údaje uživatelů zpracováváme pro účely remarketingu, jakož i pro analytické účely, ve vztahu k Facebook Pixel na základě souhlasu uživatele v souladu s Čl. 6 (1) (a) Obecné nařízení o ochraně údajů.

Naše Web-stránka není určen k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil Web-stránku, méně než 16 let, nesmí poskytnout souhlas nebo musí požádat rodiče nebo zákonné zástupce o souhlas se zpracováním osobních údajů takového uživatele.

Odvolání souhlasu a další způsoby omezení aktivity Facebook Pixel

Uživatel může svůj souhlas odvolat zde https://www.2gispraha.cz/#gdpr_cookie_modal.

Uživatel může odmítnout ukládat cookies nebo mazat takové soubory v souladu s Článkem IV. Upozornění na soubory cookie uživatele https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.Uživatel může zabránit používání svých údajů Facebookem také změnou nastavení reklamy ve svém účtu na Facebooku nebo změnou nastavení na stránce European Interactive Digital Advertising Alliance  zde (zejména nemá žádný účet na Facebooku).

Doba uchovávání

Shromážděná data zůstávají v naší službě Custom Audience až 180 dní od poslední interakce s naší Web-stránkou. Doba uložení souborů cookie, Facebook Pixel závisí na příslušných souborech cookie a je uvedena v Oznámení o používání souborů cookie https://www.2gispraha.cz/cookies-notice/.

Obecný správce pro sběr a přenos údajů pro účely remarketingu

Údaje o uživateli pro účely remarketingu zpracováváme my a «Facebook Ireland Limited» (Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, jako náš obecný správce. S «Facebook» jsme uzavřeli dohodu o společných odpovědnostech správce, abychom určili příslušnou odpovědnost za dodržování povinností Obecné nařízení o ochraně údajů ve vztahu ke společnému zpracování. K dispozici je dohoda o společných povinnostech správce zde.

Společně zodpovídáme za shromažďování uživatelských údajů prostřednictvím Facebook Pixel a jejich následný přenos na «Facebook» pro účely remarketingu («společné zpracování»). V tomto ohledu je třeba poznamenat, že «Facebook» zůstává nezávislým správcem údajů v souladu s Článkem 4 (7) Obecné nařízení o ochraně údajů pro jakékoli zpracování těchto údajů, ke kterému dochází po přenosu údajů na «Facebook».

Souhlasíme s «Facebook», že v souvislosti se společným zpracováním budeme odpovědní za poskytování informací v souladu s Čl. 13 a 14 Obecné nařízení o ochraně údajů. Rádi bychom proto uživatele informovali, že další informace o zpracování ze strany «Facebook» v souladu s požadavky Čl. 13(1)(a) a (b) Obecné nařízení o ochraně údajů, včetně kontaktních údajů uživatele, právního základu, na kterém «Facebook», a jak uplatnit práva subjektu údajů ve vztahu k «Facebook», najdete v Zásadách používání údajů společnosti «Facebook Aeland» (zde).

Dále souhlasíme s tím, že «Facebook» je odpovědný za zpracování dotazů týkajících se práv subjektů údajů podle Čl. 15-20 Obecné nařízení o ochraně údajů pro osobní údaje uložené a zpracované «Facebook» po společném zpracování. Pro společné zpracování kontaktujte «Facebook» nebo naši společnost. Jelikož však neznáme identifikační údaje uživatele, doporučujeme vám uplatnit svá práva na «Facebook».

Ostatní příjemci a mezinárodní převody

Pro analytické účely «Facebook» zpracovává osobní údaje naším jménem jako našeho provozovatele. Proto jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat s «Facebook».

Data mohou být uložena na serverech v jiných zemích, zejména ve Spojených státech, a proto jsme podepsali Dodatek EU o přenosu dat, který obsahuje standardní ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou Komisí.

Zprávy a data o službách zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. Je nepravděpodobné, že by se naši poskytovatelé služeb nebo nezávislí dodavatelé nacházeli mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů. V takovém případě pokračujeme v přenosu s využitím dostatečných záruk po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje přeneseny. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili adekvátní ochranu těchto přenosů mimo EHP v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle Čl. 46 Obecného nařízení o ochraně údajů přijatého Evropskou Komisí, a obsahují nezbytná další opatření.

Uživatel může od nás požadovat kopii příslušných bezpečnostních prohlášení kontaktováním nás, jak je popsáno v Článek V Dotazy a kontaktní informace.

5.    Soulad s souborů cookies Obecné nařízení o ochraně údajů

Naše Web-stránka používají plugin pro dodržování předpisů Obecné nařízení o ochraně údajů, nástroj, který nabízí «Move Agency Ltd.», 35, Kingsland Road, London, E2 8AA, UK, registrační číslo společnosti: 07291892, což nám umožňuje usnadnit získání souhlasu od uživatele (banner s informacemi o souborů cookies). Datum, kdy byl získán souhlas, IP-adresa, typy akceptovaných soubory cookies budou zaznamenány a uloženy. Abychom mohli prokázat naši shodu, budeme se souhlasem uživatele vést záznamy, pokud je to nutné k dodržení našich zákonných povinností. Kromě toho, pokud nám uživatel dal souhlas, tento nástroj zaznamená a uloží volby uživatele nastavením souboru cookie v zařízení uživatele («účel stanovení preferencí»). Uživatel může svůj souhlas odvolat zde https://www.2gispraha.cz/#gdpr_cookie_modal.

«Moov Agency Ltd» (Moove Agency Ltd) se nachází ve Velké Británii jako příjemce údajů. Vzhledem k tomu, že Spojené království není součástí EHP, budou tyto údaje přenášeny mimo EHP. Pokud nebude přijato rozhodnutí o souladu, podnikneme veškeré přiměřené kroky k zajištění odpovídající ochrany těchto přenosů mimo EHP v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Článek V.            Uživatelská práva

Rádi bychom uživatele informovali, že podle podmínek stanovených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v příslušných zákonech o ochraně údajů mají uživatelé následující práva:

 • Právo odvolat souhlas uživatele: Pokud nám uživatel dá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, může svůj souhlas s dalším zpracováním kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků pro něj. V takovém případě zrušíme zpracování osobních údajů uživatele na základě jeho souhlasu. Upozorňujeme, že zákonnost zpracování osobních údajů uživatele před jejich odvoláním není ovlivněna.
 • Právo vznést námitku: Z konkrétních důvodů má každý uživatel právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů námi ze zákonných důvodů. Jsme povinni přestat zpracovávat osobní údaje uživatele, dokud neprokážeme závažné právní důvody pro zpracování. Takové právo na námitku může zejména chybět, pokud je zpracování osobních údajů uživatele nezbytné k provedení úkonů před uzavřením smlouvy nebo uzavřením již uzavřené smlouvy.
 • Právo uživatele požadovat přístup k jeho osobním údajům: Uživatel má právo obdržet od nás potvrzení o zpracování svých osobních údajů a v závislosti na okolnostech požadovat přístup ke svým osobním údajům. Tyto informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců nebo budoucích příjemců osobních údajů.

Uživatel má právo obdržet jednu kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie požadované uživatelem můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě výše administrativních nákladů. Nejedná se však o absolutní právo a zájmy jiných osob mohou omezit právo uživatele na přístup.

 • Právo požadovat změny: Uživatel má právo provádět změny v nepřesných osobních údajích uživatele. V závislosti na účelu zpracování může mít uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dalších prohlášení.
 • Právo požadovat vymazání údajů (právo být zapomenut): Uživatel má právo požadovat, abychom vymazali jeho osobní údaje, a můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.
 • Právo požadovat omezení zpracování: Uživatel má právo omezit zpracování svých osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat pouze pro konkrétní účely.
 • Právo na přenositelnost údajů: Uživatel má právo přijímat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, obecně přijímaném strojově čitelném formátu a uživatel může mít právo předat tyto údaje jiné osobě, aniž by to na naší straně bránilo.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud není možné přesně určit, zda data patří konkrétnímu uživateli, nebudeme moci jeho uživateli vyhovět.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte naši společnost v souladu s ustanoveními Článek VI Dotazy a kontaktní informaceníže.

Článek VI.         Dotazy a kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení, našeho zpracování údajů nebo výkonu výše uvedených práv uživatelem, kontaktujte nás: info@2gis.cz. Také můžeme zaslat dopis na adresu: «2GIS CZ s.r.o.», Na Kocínce 210/3, 160 00, Praha 6, Česká Republika.

Tímto informujeme uživatele, že zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou uživatelé v rámci otázky nebo požadavku uživatele prokázat soulad s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně údajů a platnými zákony o ochraně údajů. Komunikační údaje, včetně osobních údajů uživatelů, budeme uchovávat po dobu 3 let od okamžiku, kdy bude zodpovězena otázka uživatele nebo uzavřena žádost uživatele.

Uživatelé mohou také podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů v příslušném členském státě (např. Místo bydliště, místo výkonu práce uživatele nebo místo údajného porušení Obecné nařízení o ochraně údajů). Pokud je nutné podat stížnost na území České Republiky, příslušným orgánem dozoru bude Český Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.