Orientační ceník

PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SPRÁVA

DALŠÍ SLUŽBY

Příprava

Realizace

Správa webového prostředí

Další služby

Google adWords

Seznam Sklik

Facebook Ads

Zbožové agregátory

Zbožové porovnávače

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny jsou konečné na základě předem vzájemně odsouhlasené časové dotace.